Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Stołówka przedszkole

Czcionka:

OGŁOSZENIE – Przedszkole 2021/2022

Wszystkie przedszkolaki korzystają z pełnego wyżywienia, śniadanie obiad i podwieczorek.

Począwszy od 06.09.2021 r.  posiłki będą wydawane  o stałych porach w stołówce.

 

Opłaty za posiłki dokonuje się przelewem na konto bankowe w terminie do 7 dnia miesiąca, następującego po miesiącu rozliczeniowym na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 69.

Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis.

Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze zgłoszenie przewidywanej nieobecności telefonicznie tel.: 91 422-11-16 w. 26.

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej 1 dzień przed przewidywaną nieobecnością.

Wysokość odpisu, jest równa kwocie opłaty za posiłki niewykorzystane w zgłoszonym okresie.

 

Nr konta bankowego: 06 1020 4795 0000 9802 0278 4189

Tytuł wpłaty:

imię i nazwisko dziecka, przedszkole

wpłata za miesiąc……..

 

Opłaty za posiłki w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 2021/2022 wynoszą:

wrzesień  – 19x 7,00 = 133,00 zł

październik – 21x 7,00 = 147,00 zł

listopad – 20x 7,00 = 140,00 zł

grudzień – 23 x 7,00 = 161,00 zł