Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Stołówka przedszkole

Czcionka:

STOŁÓWKA – Przedszkole 2019/2020

Wszystkie przedszkolaki korzystają z pełnego wyżywienia, śniadanie obiad i podwieczorek.

Począwszy od 02.09.2019 r.  posiłki będą wydawane  o stałych porach w stołówce.

 

Opłaty za posiłki dokonuje się przelewem na konto bankowe w terminie do 7 dnia miesiąca, następującego po miesiącu rozliczeniowym na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 69.

Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu rozliczeniowym.

Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze zgłoszenie przewidywanej nieobecności albo złożenie rezygnacji korzystania

z posiłków osobiście lub telefonicznie tel.: 91 422-11-16 w. 26.

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej 1 dzień przed przewidywaną nieobecnością.

Wysokość odpisu, jest równa kwocie opłaty za posiłki niewykorzystane w zgłoszonym okresie.

 

Nr konta bankowego: 06 1020 4795 0000 9802 0278 4189

 

Opłaty za posiłki w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 2019/2020 wynoszą:

 

 

 

Wrzesień – 21x 6,00 = 126,00 zł

 

Październik – 23x 6,00 = 138,00 zł

Listopad – 20x 6,00 = 120,00 zł

Grudzień – 20 x 6,00 = 120,0 0 zł

Styczeń – 21x 6,00 = 126 ,00 zł

Luty – 20x 6,00 = 120,00 zł

Marzec – 22x 6,00 = 132,00 zł

Kwiecień – 21x 6,00 = 126,00 zł

Maj – 20x 6,00 = 120,00 zł

Czerwiec –21x 6,00 = 126,00 zł