Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Stołówka szkolna

Czcionka:

Podobny obraz

STOŁÓWKA 2019/2020

 

Wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, w której codziennie

od poniedziałku do piątku

dzieci mogą zjeść pyszny obiad, złożony z zupy podawanej z pieczywem, drugiego dania oraz napoju.

 

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 posiłki będą wydawane od 05.09.2019 r.

 

Opłaty za obiady dokonuje się „z góry” przelewem na konto bankowe w terminie do 28 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków.

Opłaty za miesiąc wrzesień i styczeń należy dokonać do 03. dnia miesiąca.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie ucznia z listy korzystających z posiłków.

Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu rozliczeniowym.

Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze zgłoszenie przewidywanej nieobecności albo złożenie rezygnacji korzystania
z posiłków osobiście lub telefonicznie tel.: 91 422-11-16 w. 26.

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej 1 dzień przed przewidywaną nieobecnością.

Wysokość odpisu, jest równa kwocie opłaty za posiłki niewykorzystane w zgłoszonym okresie.

 

Nr konta bankowego: 06 1020 4795 0000 9802 0278 4189

 

Opłaty za posiłki w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 2019/2020 wynoszą:

 

Wrzesień – 18x4,50 = 81,00 zł

Październik – 22x4,50 = 99,00 zł

Listopad – 19x4,50 = 85,50 zł

Grudzień – 14 x 4,50 = 63,00 zł

Styczeń –19x4,50 = 85,50 zł

Luty – 10x4,50 = 45,00 zł

Marzec – 22x4,50 = 99,00 zł

Kwiecień – 15x4,50 = 67,50 zł

Maj – 20x4,50 = 90,00 zł

Czerwiec –17x4,50 = 76,50 zł