Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Stołówka szkolna

Czcionka:
Podobny obraz

OGŁOSZENIE – STOŁÓWKA 2018/2019

Wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, w której codziennie od poniedziałku do piątku dzieci mogą zjeść obiad, złożony z zupy, drugiego dania oraz napoju.

W roku szkolnym 2018/2019 posiłki będą wydawane od 05.09.2018 r.

Opłaty za obiady dokonuje się przelewem na konto bankowe „z góry” w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków.

 

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem ucznia z listy korzystających z posiłków.

 

Nr konta bankowego: 06 1020 4795 0000 9802 0278 4189

 

Opłaty za posiłki w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 2018/2019 wynoszą:

 

Wrzesień – 18x4,50 = 81,00 zł

Październik – 23x4,50 = 103,50 zł

Listopad – 20x4,50 = 90,00 zł

Grudzień – 14 x 4,50 = 63,00 zł

Styczeń –18x4,50 = 81,00 zł

Luty – 14x4,50 = 63,00 zł

Marzec – 21x4,50 = 94,50 zł

Kwiecień – 14x4,50 = 63,00 zł

Maj – 20x4,50 = 90,00 zł

Czerwiec –13x4,50 = 58,50 zł