Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Stołówka szkolna

Czcionka:

OGŁOSZENIE – STOŁÓWKA 2020/2021

Wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, w której codziennie od poniedziałku do piątku dzieci mogą zjeść obiad, złożony z drugiego dania oraz napoju.

 

W roku szkolnym 2020/2021 posiłki będą wydawane od 07.09.2020 r.

Podobny obraz

Opłaty za obiady dokonuje się przelewem na konto bankowe „z góry” w terminie do 28 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków.

Opłatę za miesiąc wrzesień 2020 należy dokonać do 04.09 2020 r.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie ucznia z listy korzystających z posiłków.

Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu.

Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze zgłoszenie nieobecności telefonicznie tel.: 91 422-11-16 w. 26.

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej 1 dzień przed przewidywaną nieobecnością.

Wysokość odpisu jest równa kwocie opłaty za niewykorzystane posiłki w zgłoszonym okresie.

 

Nr konta bankowego: 06 1020 4795 0000 9802 0278 4189

Tytuł wpłaty:

imię i nazwisko ucznia, klasa,

wpłata za miesiąc……..

 

Opłaty za posiłki w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 2020/2021 wynoszą:

Wrzesień     – 18 x 4,50 = 81,00 zł

Październik – 21 x 4,50 = 94,50 zł

Listopad      – 20 x 4,50 = 90,00 zł

Grudzień     – 14 x 4,50 = 63,00 zł