Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Stołówka szkolna

Czcionka:

OGŁOSZENIE – STOŁÓWKA 2021/2022

Wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, w której codziennie od poniedziałku do piątku dzieci mogą zjeść obiad, złożony z drugiego dania oraz napoju.

 

Posiłki będą wydawane od 06.09.2021r.

Opłaty za obiady  w pozostałych miesiącach dokonuje się przelewem na konto bankowe „z góry” w terminie do 28 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie ucznia z listy korzystających z posiłków.

Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu.

Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze zgłoszenie nieobecności telefonicznie tel.: 91 422-11-16 w. 26.

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej 1 dzień przed przewidywaną nieobecnością.

Wysokość odpisu jest równa kwocie opłaty za niewykorzystane posiłki w zgłoszonym okresie.

 

Nr konta bankowego: 06 1020 4795 0000 9802 0278 4189

Tytuł wpłaty:

imię i nazwisko ucznia, klasa,

wpłata za miesiąc……..

 

Opłaty za posiłki w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 2021/2022 wynoszą:

wrzesień - 19x5,50 = 104,50zł - wpłata do 06.09.2021r.

październik - 19x5,50 = 104,50zł - wpłata do 28.09.2021r.

listopad - 19x5,50 = 104,50zł - wpłata do 28.10.201r.

grudzień - 15x5,50 = 82,50zł - wpłata do 28.11.2021r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

ZAŁĄCZNIKI:

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Utworzono dnia 13.10.2021, 09:52