Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Stołówka szkolna

Czcionka:

OGŁOSZENIE – STOŁÓWKA 2020/2021

Wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, w której codziennie od poniedziałku do piątku dzieci mogą zjeść obiad, złożony z drugiego dania oraz napoju.

 

Posiłki będą wydawane od środy 20.01.2021 r.

Opłatę za miesiąc styczeń 2021 należy dokonać do 20.01 2021 r. przelewem na konto szkoły.

Opłaty za obiady  w pozostałych miesiącach dokonuje się przelewem na konto bankowe „z góry” w terminie do 28 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie ucznia z listy korzystających z posiłków.

Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu.

Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze zgłoszenie nieobecności telefonicznie tel.: 91 422-11-16 w. 26.

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej 1 dzień przed przewidywaną nieobecnością.

Wysokość odpisu jest równa kwocie opłaty za niewykorzystane posiłki w zgłoszonym okresie.

Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu.

 

Nr konta bankowego: 06 1020 4795 0000 9802 0278 4189

Tytuł wpłaty:

imię i nazwisko ucznia, klasa,

wpłata za miesiąc……..

 

Opłaty za posiłki w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 2020/2021 wynoszą:

Styczeń   – 8 x 4,50 = 36,00 zł

Luty         – 20 x 4,50 = 90,00 zł

Marzec    – 23 x 4,50 = 103,50 zł

Kwiecień – 17 x 4,50 = 76,50 zł

Maj           – 17 x 4,50 = 76,50 zł

Czerwiec – 16 x 4,5 = 72,00 zł