Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Pomoc materialna

Czcionka:

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne przysługuje uczniom kl. I-VIII, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 528,00 zł netto), a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

• bezrobocie,

• niepełnosprawność,

• ciężka lub długotrwała choroba,

• wielodzietność,

• alkoholizm lub narkomania,

• brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

• gdy rodzina jest niepełna.

Zainteresowanych rodziców proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Po zgłoszeniu chęci ubiegania się o stypendium,  formularz wniosku zostanie przekazany Państwu przez dziecko.

Wzory wniosków oraz wszelkie aktualne informacje wszelkie informacje na temat kryterium dochodowego oraz niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie BIP UM  http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 15 września 2020 roku w szkole, do której uczęszcza uczeń. Wypełnione wnioski rodzice składają do kartonu umieszczonego w dyżurce  przy głównym wejściu.

Karton jest zabezpieczony przed ujawnieniem wrażliwych danych osobowych.

Pedagog służy pomocą przy wypełnieniu wniosku, po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem telefonu lub poczty mailowej.