Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

do oddziałów wychowania przedszkolnego

Czcionka:

 

Szanowni Rodzice!

W dniach 22-24 kwietnia 2020 r. odbedzie się

potwierdzanie woli przyjęcia dziecka

zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się w następujący sposób:

  1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.

INSTRUKCJA ELEKTRONICZNEGO POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA

  1. Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy placówki - przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty,
  2. Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie oświadczenia woli w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

 

Procedura składania oświadczenia woli w placówce (przedszkolu/szkole):

Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola wchodzi tylko jedna osoba,

  1. Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 8.00 – 15.00,
  2. Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,
  3. Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,
  4. Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,
  5. Oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,
  6. Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.

INFORMATOR DLA RODZICÓW

 

 

Od dnia 9 MARCA 2020r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych

przez Gminę Miasto Szczecin na rok szkolny 2020/2021

rekrutacja dokonuje się przez stronę internetową http://www.nabor.pcss.pl/szczecin

   

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: