Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I ROK SZKOLNY 2020/2021

Czcionka:

UWAGA RODZICE!!!
 

Zarządzenie Nr 239/20 Prezydenta Miasta Szczecin z 15 maja zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
i klas I publicznych szkół podstawowych.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN Z NOWYMI TERMINAMI REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ


Z uwagi na stan pandemii terminy przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin Nr 24/20 z dnia 17 stycznia 2020 r. zostały zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin Nr 158/2020 z dnia 26 marca 2020 r.

Oba dokumenty znajdują się na stronie naboru w aplikacji „Szkoła Podstawowa” w zakładce „Dokumenty”:

https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/dokumenty

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN


INFORMATOR DLA RODZICÓW

ZAŁĄCZNIKI: