Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I ROK SZKOLNY 2021/2022

Czcionka:

SZANOWNI RODZICE!

W dniach 22-26 kwietnia 2021 r. odbędzie się

potwierdzanie woli przyjęcia

dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole może odbywać się na dwa sposoby:

1. rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia dziecka do placówki w formie papierowej - przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty

2. rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia dziecka do placówki w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.

 

WARIANTY POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

POTWIERDZENIE WOLI - INSTRUKCJA

 


Uprzejmie informujemy, że termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie przesunięty.

Wnioski o przyjęcie będą mogli Rodzice składać od dnia 4 marca 2021 r. do dnia 24 marca 2021 r. za pośrednictwem systemu Nabór.

Jednocześnie informujemy, że przesunięciu ulegną również pozostałe terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2021/2022 wskazane w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr 35/21 z dnia z dnia 22 stycznia 2021 r.


Przypominamy, że osoby (niebędące obywatelami polskimi lub osoby będące obywatelami polskimi, ale przebywającymi lub pracującymi za granicą ) uczestniczące w procesie rekrutacji do szkół i przedszkoli wszystkie dokumenty składane podczas procesu rekrutacji zobowiązane są składać  w języku polskim ( język urzędowy) albo wraz z tłumaczeniem na język polski ( podstawa prawna: Ustawa z dnia 07.10.1999 r. o języku polskim ( Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999) ). „


UWAGA RODZICE!!!

 

Zgodnie z art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.), rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym w szkole,  w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

W związku z powyższym zgodnie z zarządzeniem 35/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2021r. nabór rozpoczyna się w dniu 01 marca 2021, natomiast rodzice składają deklaracje od dnia 22 lutego 2021r. do rozpoczęcia naboru. Bardzo proszę o zachowanie tych terminów.

 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W TYM ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE

KLAUZULA RODO - NABÓR


UWAGA RODZICE!!!
 

Zarządzenie Nr 35/21 Prezydenta Miasta Szczecin z 22 stycznia w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
i klas I publicznych szkół podstawowych.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN Z NOWYMI TERMINAMI REKRUTACJI


 


 

INFORMATOR DLA RODZICÓW

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

INFORMATOR DLA RODZICÓW

Utworzono dnia 04.03.2021, 12:16

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

Utworzono dnia 01.03.2021, 08:48

Zgłoszenie dziecka do szkoły obwodowej

Utworzono dnia 01.03.2021, 08:48

Uchwała w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego

Utworzono dnia 01.03.2021, 08:48

Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata

Utworzono dnia 01.03.2021, 08:48

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Utworzono dnia 11.02.2021, 14:07

KLAUZULA RODO - NABÓR

Utworzono dnia 11.02.2021, 14:07

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Utworzono dnia 03.02.2021, 12:48