Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

STOŁÓWKA PRZEDSZKOLE

Czcionka:

OGŁOSZENIE – Przedszkole 2017/2018

Wszystkie przedszkolaki korzystają z pełnego wyżywienia, śniadanie obiad i podwieczorek.

Począwszy od 01.09.2017 r.  posiłki będą wydawane  o stałych porach w stołówce.

Opłaty za posiłki dokonuje się przelewem na konto bankowe w terminie do 10 dnia miesiąca, w którym następuje korzystanie

z posiłków. Za opóźnienie w dokonywaniu opłat będą naliczane odsetki ustawowe.

Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu rozliczeniowym.

Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze zgłoszenie przewidywanej nieobecności osobiście lub telefonicznie

tel.: 91 422-11-16 w. 26.

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej dzień przed przewidywaną nieobecnością.

Wysokość odpisu, jest równa kwocie opłaty za posiłki niewykorzystane w zgłoszonym okresie.

Nr konta bankowego: 06 1020 4795 0000 9802 0278 4189

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 69 informuje, że od dnia 01.02.2018 r. ulega zmianie stawka za całodzienne wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych i wynosi 6,00 złotych za każdy dzień roboczy.

Miesięczna opłata za wyżywienie dziecka stanowi iloczyn liczby dni roboczych przypadających w danym miesiącu:

Luty – 20 x 6,00 zł = 120,00 zł;

Marzec – 22 x 6,00 zł  = 132,00 zł;

Kwiecień – 20 x 6,00 zł  = 120,00 zł;

Maj – 20 x 6,00 zł = 120,00 zł;

Czerwiec – 21 x 6,00 zł = 126,00 zł;

Lipiec – 10 x 6,00 zł = 60,00 zł (przerwa wakacyjna)

Sierpień – 10 x 6,00 zł = 60,00 zł (przerwa wakacyjna)