Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Programy

PROGRAMY  I PROJEKTY EDUKACYJNE:

- INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS 1-3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GM. MIASTO SZCZECIN


- PROJEKT W RAMACH PARTNERSKIEJ WYMIANY SZKÓŁ COMENIUS NA LATA 2011-2013 " A TASTE OF LIFE"


- "SZKOŁA BEZ PRZEMOCY"

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.


- POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA "UMIEM PŁYWAĆ"

Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach z nauki pływania. Głównym celem programu jest nabycie umiejętności w zakresie pływania. Program ma za zadanie nauczyć bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, zapewnić rozrywkę i aktywny wypoczynek po zajęciach w szkole.

- "OWOCE I WARZYWA W SZKOLE"

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

- "MLEKO W SZKOLE"

Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia uczniom zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii.

-"MAŁY MISTRZ"

Ideą programu jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

- "KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA"

Znalezione obrazy dla zapytania KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA Jest to ogólnopolski program edukacyjny, który szerzy inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych.

- "ŚNIADANIE DAJE MOC"

Celem programu jest zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka  oraz przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia. Utworzyliśmy kluby Śniadanie daje moc i 8 listopada organizujemy zdrowe śniadanie w szkole.

- "PLANETA ENERGII"

Jego celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy nt. energii elektrycznej – źródeł jej wytwarzania, roli w codziennym życiu oraz niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych i nierozważne zachowanie w pobliżu obiektów energetycznych.

- "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ"

Celem kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

- "NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ"

Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

- "EKOKONSUMENT: JAK NAJMNIEJ WYTWORZYĆ - JAK NAJWIĘCEJ ODZYSKAĆ - JAK NAJMNIEJ ZASZKODZIĆ"

Zadanie polega na edukacji mieszkańców województwa zachodniopomorskiego na temat zagrożeń dla środowiska będących skutkiem konsumpcji dokonującej się w gospodarstwach domowych, głównie w postaci wytwarzania odpadów. Celem jest również ukształtowanie w grupie adresatów zadania właściwych postaw konsumenckich ograniczających i zapobiegających tym zagrożeniom.