Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Plac zabaw

Regulamin funkcjonowania placu zabaw i boisk szkolnych

w Szkole Podstawowej nr 69

 

1. Szkoła w okresie epidemii COVID-19 nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły.

2. Dzieci/wychowankowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, mogą korzystać z placu zabaw i boisk szkolnych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.

3. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw lub boisko sportowe, nauczyciel przypomina dzieciom zasady dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania z boiska i placu zabaw.

4. Nauczyciel na placu zabaw i boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 2 m.

5. W szatni szkolnej (boksie) jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem dystansu społecznego.

6. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór, nakładając ubranie wierzchnie (kurtkę, buty itp.) i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu.

7. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska i placu zabaw są dezynfekowane przy pomocy oprysku środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. Następna grupa uczniów może przebywać na placu zabaw i boisku po zakończonych czynnościach dezynfekcyjnych.

8. Plac zabaw i boisko szkolne są zamknięte dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

9. Na boisku szkolnym nie może przebywać więcej niż dwie grupy uczniów jednocześnie.

10. Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie zabawy i gier sportowych. Może to zrobić dopiero po dezynfekcji sprzętów.

11. Strefy przebywania uczniów określa opiekun grupy. Między wyznaczonymi placami

 dla poszczególnych grup musi być zachowana odległość między dziećmi/uczniami minimum 1,5 m.

12. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody dzieci, zachowując reżim sanitarny.

13. Na placu zabaw i boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych.

14. Na placu zabaw i boisku każda grupa może przebywać jedynie w wyznaczonej dla niej strefie.

15. Opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.

16. Podczas pobytu na placu zabaw i boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko z tych sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały wyłączone z użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami.

17. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw i boisku dopuszczone do użytku przez dyrektora na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane.

18. Powrót do budynku szkolnego odbywa się po uprzednim przeliczeniu wszystkich dzieci w grupie wychowawczej.

19. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich środkiem – mydłem bakteriobójczym i środkiem dezynfekcyjnym.