Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Szanowni Rodzice:

Zmiana procedur składania dokumentów  w procesie rekrutacji do przedszkoli publicznych i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce

Wnioski przyjmowane będą do 27 marca 2020r. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

 1. Zaleca się wysłanie skanu lub zdjęcia podpisanego wniosku i pozostałych również podpisanych dokumentów drogą mailową na adres  placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://bip.um.szczecin.pl (BIP - Wydziały i Biura – Wydział Oświaty – Referat organizacyjny – wykaz jednostek oświatowych – miejskie przedszkola/szkoły podstawowe). Oryginał wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć do placówki w formie papierowej, w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

 

 1. Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:
 

Procedura składania wniosków w placówce:

 1. Do punktu przyjmowania wniosków wchodzi tylko jedna osoba,
 2. Punkt przyjmowania wniosków czynny jest w godz. 7.00 – 15.00,
 3. Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,
 4. Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,
 5. Wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,
 6. Wniosek wraz z załącznikami Rodzic Składa do przeznaczonego na ten cel miejsca,
 7. Obok w razie potrzeby leżą opieczętowane przez placówkę wzory potwierdzeń złożenia wniosku, na którym rodzic własnoręcznie wpisuje imię i nazwisko swojego dziecka,
 8. Pracownik przyjmujący wnioski nie dokonuje ich weryfikacji, jedynie wpisuje na listę przyjętych wniosków  imię i nazwisko dziecka kandydującego do przedszkola/szkoły,
 9. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną i e-mailową.

UWAGA:

Pod koniec tygodnia zostanie również uaktywniona aplikacja w systemie elektronicznego naboru, przez którą będzie można przesyłać skany/zdjęcia wniosków bezpośrednio do placówki pierwszego wyboru.


DRODZY RODZICE I ÓSMOKLASIŚCI,

PRZEKAZUJEMY ZESTAWY ZADAŃ POWTÓRKOWYCH DO EGZAMINU

zestawy zadań, które możecie wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty

Zadania będą publikowane codziennie ok. godz. 9:00, natomiast rozwiązania do nich ok. godz. 15:00

 

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

ZACHĘCAMY DO POWTÓREK :)


 

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie informuje, że 12 i 13 marca br. to dni, w których nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze, ale jeśli mogą Państwo zapewnić dzieciom opiekę to prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci do szkoły.

Natomiast od poniedziałku, 16 marca 2020 r. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do szkół.

Na chwile obecną zajęcia zawieszone zostają od 16.03 do 25.03.2020 r.


Szanowni Rodzice i Uczniowie,

W związku z zagrożeniem koronawirusem na polecenie MEN oraz Prezydenta Miasta Szczecina, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie informuje, że:

1. Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania do przedszkola/szkoły dzieci chorych lub przeziębionych z objawami infekcji.

2. Odwołane zostają wszystkie wyjścia klasowe (kino, teatr itp.), wycieczki, zielone szkoły.

3. Odwołane zostają wszystkie zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę oraz firmy zewnętrzne w szkole.

4. Rodzice/opiekunowie mają wstęp najdalej do szatni szkolnej. Dzieci przyprowadzamy do szatni i odbieramy tylko z holu lub z szatni. Zakaz wchodzenia na piętra.

Wytyczne obowiązują do odwołania.

 

 
WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM!!!
Wszystkie bieżące informacje znajdziecie Państwo na stronach internetowych
Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 
na oficjalnej rządowej stronie internetowej, 
gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: 

www.gov.pl/koronawirus

 

IFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z POTENCJALNYM RYZYKIEM ZAKAŻENIA SIĘ KORONAWIRUSEM

 
 

Zakończył się rodzinny konkurs na najciekawszą maskę karnawałową. Prace konkursowe były bardzo ciekawe, a ich autorzy wykazali się dużą kreatywnością. W konkursie wyłoniono jednego zwycięzcę oraz cztery wyróżnienia: 
I miejsce:
Piotr Marcinkowski kl. 1B
wyróżnienia : 
Kacper Moskal kl. 1B
Maiia Kalimbet kl. 3A
Oliwia Pabiarzyn kl. 2B
Oskar Sowiński kl. 2B
Wyżej wymienionych uczniów zapraszamy w poniedziałek (09.03) o godzinie 12:00 do świetlicy szkolnej po odbiór nagród :). 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy! 

 


 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 69 INFORMUJE, ŻE Z PRZYCZYN NIEZNALEŻNYCH OD SZKOŁY REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEDŁUŻY SIĘ, ALE TERMIN ZAKOŃCZENIA NIE JEST JESZCZE DOKŁADNIE ZNANY, GDYŻ URZĄD MIASTA DOPIERO POSZUKUJE NOWEGO WYKONAWCY. LEKCJE WYCHOWANIA FICZYNEGO BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ JAK DOTYCHCZAS. PRZEPRASZAM ZA UTRUDNIENIA I PROSZĘ PAŃSTWA O WYROZUMIAŁOŚĆ.

 


UWAGA - AKCJA ZIMA

Wraz ze Stowarzyszeniem KociArka, rozpoczynamy Akcję Zima! Stowarzyszenie KociArka zajmuje się pomocą kotom wolno żyjącym i porzuconym, ratuje, pomaga, dokarmia, prowadzi domy tymczasowe, walczy z głodem i chorobami kotów, wspiera również karmicieli w mieście Szczecin i okolicach. Coraz zimniejsze noce, zwiastują nieuchronnie nadciągającą zimę - najcięższą porę roku dla kotów bezdomnych i wolno żyjących. Pomóżmy im przetrwać ten trudny okres!

Zbiórkę prowadzi świetlica szkolna, akcja trwa do marca 2020r. 


 

 

 

 
 

Menu boczne


UWAGA RODZICE!!!

Zebranie Rady Rodziców w stołówce szkolnej

odbędzie się 4 marca o godzinie 18:00

Serdecznie Zapraszamy!!!


 

UWAGA RODZICE!!!

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 69 INFORMUJE, ŻE Z PRZYCZYN NIEZNALEŻNYCH OD SZKOŁY REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEDŁUŻY SIĘ, ALE TERMIN ZAKOŃCZENIA NIE JEST JESZCZE DOKŁADNIE ZNANY, GDYŻ URZĄD MIASTA DOPIERO POSZUKUJE NOWEGO WYKONAWCY. LEKCJE WYCHOWANIA FICZYNEGO BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ JAK DOTYCHCZAS. PRZEPRASZAM ZA UTRUDNIENIA I PROSZĘ PAŃSTWA O WYROZUMIAŁOŚĆ.

 

 

 

 


 

SEKRETARIAT SZKOŁY OTWARTY:

Od Poniedziałku do Piątku
7.30-15.00
Tel.: (91) 422-11-16