Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Próbny egzamin ósmoklasisty (CKE) odbędzie się w dniach:

17.03. br.(środa), godzina 9:00 – j. polski

18.03. br.(czwartek), godzina 9:00 - matematyka

19.03. br.(piątek), godzina 9:00 – j. obce nowożytne

Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania wytycznych dotyczących warunków organizowania i prowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Szczegółowe informacje dotyczące organizowania i prowadzania egzaminu ósmoklasisty zostaną przekazane poprzez dziennik LIBRUS.

Na egzamin uczeń przynosi wyłącznie przybory do pisania tj.; pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a na egzamin z matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Ze słownika polsko- obcojęzycznego na egzaminie z j. polskiego oraz matematyki mogą korzystać tylko uczniowie z ograniczoną znajomością języka polskiego, wynikającą z wcześniejszego kształcenia za granicą 

Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ 


Szanowni Rodzice!

Powrót uczniów klas I-III do szkół odbędzie się 18 stycznia w ścisłym reżimie sanitarnym.

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych             
  2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
  3. Uczniowie klas pierwszych odbierani i odprowadzani są przez wychowawczynie do wejścia głównego szkoły.
  4. Przy wejściu do budynku szkoły należy dezynfekować ręce.
  5. Rodzice w wyjątkowych sytuacjach mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, spotkać się  z wychowawcą danej klasy jedynie po wcześniejszym ustaleniu terminu zachowując dystans od pracowników szkoły min 1,5 m
  6. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Organizacja pracy świetlicy

Świetlica szkolna pracuje niezmiennie - w godzinach 6:30-16:30, uczęszczać do niej mogą wyłącznie dzieci obojga rodziców pracujących. Obowiązywać będą procedury, które stosowane były przed przejściem uczniów na naukę zdalną, ponadto:

  1. Świetlica szkolna stanowi miejsce, w którym przebywać będą uczniowie z różnych klas, w zawiązku z czym uczniów przebywających w świetlicy obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
  2. W miarę możliwości między uczniami przebywającymi w świetlicy zachowywany będzie dystans.
  3. Prosimy rodziców, którzy mają możliwość zapewnienia innej opieki na czas pandemii o nie przyprowadzanie dziecka do świetlicy lub maksymalne skrócenie czas pobytu dziecka w świetlicy.
  4. Rodzice zgłaszają chęć odbioru dziecka na portierni lub dzwonią bezpośrednio do świetlicy – należy zadzwonić do szkoły (91 422 11 16) i wybrać numer kierunkowy 28.
Uczniowie klas 4-8 od 18 stycznia uczyć się będą nadal w systemie zdalnym.
Wszystkie klasy obowiązywać będzie stacjonarny plan lekcji, tzn. wracamy do 45-minutowych jednostek lekcyjnych.

DRODZY RODZICE

INSTRUKCJE DO LOGOWANIA DO DZIENNIKA LIBRUS:

INSTRUKCJA DO LOGOWANIA DO DZIENNIKA

INSTRUKCJA DO LOGOWANIA DO APLIKACJI MOBILNEJ DZIENNIKA - NASZE SZKOŁY


Z UWAGI NA ZAGROŻENIE

ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA COVID -19

OD 01.09.2020 r.

W GODZ. 7.00-17.00

BOISKO SZKOLNE

oraz

PLAC ZABAW

 DOSTĘPNE   SĄ   WYŁĄCZNIE   DLA

NAUCZYCIELI,   UCZNIÓW

 I   POZOSTAŁYCH    PRACOWNIKÓW   SP 69


 

SEKRETARIAT SZKOŁY OTWARTY:

Od Poniedziałku do Piątku
7.30-15.00
Tel.: (91) 422-11-16