Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

UWAGA RODZICE!!!

Poniżej do pobrania procedura naboru dla uczniów klas I-III oraz wniosek rodzica o przyjęcie dziecka w zmienionych warunkach pracy placówki wraz z oświadczeniem rodzica o zapoznaniu ewentualnymi czynnikami ryzyka COVID – 19

 

Procedura naboru uczniów klas I-III na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Wniosek rodzica o przyjęcie dziecka klas I-III na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze


UWAGA RODZICE!!!

Zarządzenie Nr 239/20 Prezydenta Miasta Szczecin z 15 maja zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
i klas I publicznych szkół podstawowych.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN Z NOWYMI TERMINAMI REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ


UWAGA RODZICE!!!

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ZMIENIONYCH WARUNKACH PRACY PLACÓWKI

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE


UWAGA RODZICE!!!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) oraz zmianą tego rozporządzenia z 29 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 781)

Planowane dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych ustalone na

dni 21-22-23 kwietnia (egzamin ósmoklasisty),

zostały zmienione  na dni 16- 17-18 czerwca.

W tych dniach odbywać się będzie egzamin ósmoklasisty.

W tych dniach nie będzie nauczania zdalnego.


WYNIKI REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SP 69

LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SP 69


Z uwagi na stan pandemii terminy przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin Nr 24/20 z dnia 17 stycznia 2020 r. zostały zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin Nr 158/2020 z dnia 26 marca 2020 r.

Oba dokumenty znajdują się na stronie naboru w aplikacji „Szkoła Podstawowa” w zakładce „Dokumenty”:

https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/dokumenty

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN


DRODZY RODZICE I ÓSMOKLASIŚCI,

PRZEKAZUJEMY ZESTAWY ZADAŃ POWTÓRKOWYCH DO EGZAMINU

zestawy zadań, które możecie wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty

Zadania będą publikowane codziennie ok. godz. 9:00, natomiast rozwiązania do nich ok. godz. 15:00

 

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

ZACHĘCAMY DO POWTÓREK :)


Szanowni Rodzice,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie informuje, że 12 i 13 marca br. to dni, w których nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze, ale jeśli mogą Państwo zapewnić dzieciom opiekę to prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci do szkoły.

Natomiast od poniedziałku, 16 marca 2020 r. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do szkół.

Na chwile obecną zajęcia zawieszone zostają od 16.03 do 24.05.2020 r.


Szanowni Rodzice i Uczniowie,

W związku z zagrożeniem koronawirusem na polecenie MEN oraz Prezydenta Miasta Szczecina, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie informuje, że:

1. Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania do przedszkola/szkoły dzieci chorych lub przeziębionych z objawami infekcji.

2. Odwołane zostają wszystkie wyjścia klasowe (kino, teatr itp.), wycieczki, zielone szkoły.

3. Odwołane zostają wszystkie zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę oraz firmy zewnętrzne w szkole.

4. Rodzice/opiekunowie mają wstęp najdalej do szatni szkolnej. Dzieci przyprowadzamy do szatni i odbieramy tylko z holu lub z szatni. Zakaz wchodzenia na piętra.

Wytyczne obowiązują do odwołania.

 

 
WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM!!!
Wszystkie bieżące informacje znajdziecie Państwo na stronach internetowych
Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 
na oficjalnej rządowej stronie internetowej, 
gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: 

www.gov.pl/koronawirus

 

IFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z POTENCJALNYM RYZYKIEM ZAKAŻENIA SIĘ KORONAWIRUSEM

 
 

Zakończył się rodzinny konkurs na najciekawszą maskę karnawałową. Prace konkursowe były bardzo ciekawe, a ich autorzy wykazali się dużą kreatywnością. W konkursie wyłoniono jednego zwycięzcę oraz cztery wyróżnienia: 
I miejsce:
Piotr Marcinkowski kl. 1B
wyróżnienia : 
Kacper Moskal kl. 1B
Maiia Kalimbet kl. 3A
Oliwia Pabiarzyn kl. 2B
Oskar Sowiński kl. 2B
Wyżej wymienionych uczniów zapraszamy w poniedziałek (09.03) o godzinie 12:00 do świetlicy szkolnej po odbiór nagród :). 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy! 

 


 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 69 INFORMUJE, ŻE Z PRZYCZYN NIEZNALEŻNYCH OD SZKOŁY REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEDŁUŻY SIĘ, ALE TERMIN ZAKOŃCZENIA NIE JEST JESZCZE DOKŁADNIE ZNANY, GDYŻ URZĄD MIASTA DOPIERO POSZUKUJE NOWEGO WYKONAWCY. LEKCJE WYCHOWANIA FICZYNEGO BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ JAK DOTYCHCZAS. PRZEPRASZAM ZA UTRUDNIENIA I PROSZĘ PAŃSTWA O WYROZUMIAŁOŚĆ.

 


UWAGA - AKCJA ZIMA

Wraz ze Stowarzyszeniem KociArka, rozpoczynamy Akcję Zima! Stowarzyszenie KociArka zajmuje się pomocą kotom wolno żyjącym i porzuconym, ratuje, pomaga, dokarmia, prowadzi domy tymczasowe, walczy z głodem i chorobami kotów, wspiera również karmicieli w mieście Szczecin i okolicach. Coraz zimniejsze noce, zwiastują nieuchronnie nadciągającą zimę - najcięższą porę roku dla kotów bezdomnych i wolno żyjących. Pomóżmy im przetrwać ten trudny okres!

Zbiórkę prowadzi świetlica szkolna, akcja trwa do marca 2020r. 


 

 

 

 
 

Menu boczne


UWAGA RODZICE!!!

Zebranie Rady Rodziców w stołówce szkolnej

odbędzie się 4 marca o godzinie 18:00

Serdecznie Zapraszamy!!!


 

UWAGA RODZICE!!!

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 69 INFORMUJE, ŻE Z PRZYCZYN NIEZNALEŻNYCH OD SZKOŁY REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEDŁUŻY SIĘ, ALE TERMIN ZAKOŃCZENIA NIE JEST JESZCZE DOKŁADNIE ZNANY, GDYŻ URZĄD MIASTA DOPIERO POSZUKUJE NOWEGO WYKONAWCY. LEKCJE WYCHOWANIA FICZYNEGO BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ JAK DOTYCHCZAS. PRZEPRASZAM ZA UTRUDNIENIA I PROSZĘ PAŃSTWA O WYROZUMIAŁOŚĆ.

 

 

 

 


 

SEKRETARIAT SZKOŁY OTWARTY:

Od Poniedziałku do Piątku
7.30-15.00
Tel.: (91) 422-11-16