Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Zasady korzystania z Boisk Orlik

Czcionka:

W oparciu o wytyczne Ministerstwa Sportu https://www.gov.pl/web/sport/komunikaty-msport-zwiazane-z-koronawirusem

 

INFRASTRUKTURA  SPORTOWA OTWARTA I ZAMKNIĘTA

 

Nowe zasady korzystania: zmienia się liczba osób korzystająca z otwartej infrastruktury sportowej:

·       Na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);

·       Na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów). Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

·       Na polach golfowych przy jednym dołku może przebywać w jednym czasie maksymalnie 6 osób (+ obsługa pola).

·       Na kortach tenisowych otwartych i półotwartych może przebywać maks. 4 osoby + 1 trener.

·       Na strzelnicy na jednej osi strzeleckiej może przebywać tyle osób, ile wynosi połowa stanowisk tej osi.

 

Otwarcie sal i hal sportowych

Sale i hale sportowe, limity osób, które będą mogły jednocześnie korzystać z danego obiektu, zostały dostosowane do ich powierzchni:

 Powyższe zasady obowiązują od: 18 maja 2020 roku.

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo w salach i halach sportowych obowiązują zasady takie jak:

1.     Szkoła/Placówka ma obowiązek weryfikacji liczby osób korzystających z obiektu lub sprzętu wg norm zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Sportu,

2.     Obiekty mogą być udostępnione z wyłączeniem możliwości korzystania z szatni, węzła sanitarnego poza WC,

3.     Należy zabezpieczyć osobom korzystającym z obiektów środki do dezynfekcji sprzętu oraz rąk (przed wejściem i po wyjściu z obiektu),

4.     Szkoła/Placówka zobowiązana jest do dezynfekcji urządzeń, sprzętu sportowego po każdym jego użyciu i każdej grupie korzystającej. W tym celu ogłasza się półgodzinne przerwy między zajęciami poszczególnych grup,

5.     Należy zabezpieczyć 15 minutowe odstępy między wchodzącymi a wychodzącymi osobami tak aby uniknąć bezpośredniego kontaktu i umożliwić zachowanie dystansu,

6.     W trakcie zajęć należy także przestrzegać zasady 2-metrowej odległości między ćwiczącymi.