Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Stołówka szkolna

OGŁOSZENIE – STOŁÓWKA 2023/2024

Wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, w której codziennie od poniedziałku do piątku mogą zjeść obiad, złożony z zupy, drugiego dania oraz napoju.

 

W roku szkolnym 2023/2024 posiłki będą wydawane od 11.09.2023 r. (poniedziałek)

 

Opłaty za obiady dokonuje się przelewem na konto bankowe „z góry” w terminie do 28 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie ucznia z listy korzystających z posiłków.

Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu.

Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze zgłoszenie nieobecności telefonicznie tel.: 91 422-11-16 w. 26 lub na adres e-mail: obiady@sp69.szczecin.pl

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej 1 dzień przed przewidywaną nieobecnością do godziny 14:00.

Wysokość odpisu jest równa kwocie opłaty za niewykorzystane posiłki w zgłoszonym okresie.

 

Nr konta bankowego: 06 1020 4795 0000 9802 0278 4189

Tytuł wpłaty:

imię i nazwisko ucznia, klasa,

wpłata za miesiąc……..

 

Opłaty za posiłki w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 2022/2023 wynoszą:

Wrzesień – 15 x 6,50 = 97,50 zł  - wpłata do 05.09 2023 r.

Październik – 20 x 6,50 = 130,00 zł – wpłata do 28.09.2023 r.

Listopad – 19 x 6,50 = 123,50 zł – wpłata do 28.10.2023 r.

Grudzień – 16 x 6,50 =   104,00 zł - wpłata do 28.11.2023 r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ