Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Stołówka szkolna

OGŁOSZENIE – STOŁÓWKA 2022/2023

Wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, w której codziennie od poniedziałku do piątku mogą zjeść obiad, złożony z zupy, drugiego dania oraz napoju.

 

Od stycznia 2023 roku następuje zmiana stawki za posiłki wydawane w stołówce szkolnej.

Obiady będą wydawane od 04.01.2023 r. (środa).

 

Opłatę za obiady w miesiącu styczniu należy dokonać przelewem na konto bankowe „z góry”  w terminie  od 01.01.2023 r. do 03.01.2023 r.

Opłaty za obiady dokonuje się przelewem na konto bankowe „z góry” w terminie do 28 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie ucznia z listy korzystających z posiłków.

Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu.

Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze zgłoszenie nieobecności telefonicznie tel.: 91 422-11-16 w. 26 lub na adres e-mail: obiady@sp69.szczecin.pl

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej 1 dzień przed przewidywaną nieobecnością.

Wysokość odpisu jest równa kwocie opłaty za niewykorzystane posiłki w zgłoszonym okresie.

 

Nr konta bankowego: 06 1020 4795 0000 9802 0278 4189

Tytuł wpłaty:

imię i nazwisko ucznia, klasa,

wpłata za miesiąc……..

 

Opłaty za posiłki w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 2022/2023 wynoszą:

Styczeń   – 19 x 6,50 = 123,50 zł 

Luty         – 10 x 6,50 =   65,00 zł

Marzec    – 23 x 6,50 = 149,50 zł

Kwiecień – 16 x 6,50 = 104,00 zł  

Maj           – 17 x 6,50 = 110,50 zł

Czerwiec – 14 x 6,50 =   91,00 zł

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ